wtorek, 8 lipca 2014

Our new Design Team! Nasz nowy Design Team!

Hello, I'm really happy to finally present you I-KROPKA's Design Team for the rest of the year! Thank you all for your e-mail it was really hard to choose the final six! Soo.. here are the lucky ones:) I hope that their inspirational artworks will make you craft more and looove our chipboards!

Hej, z radością (wreszcie) przedstawiam Wam nasz i-kropkowy Design Team 
na drugą połowę roku! Dziękuję Wam wszystkim za maile ze zgłoszeniami, było naprawdę trudno wyłonić finałową szóstkę! A więc.. oto i-kropkowi szczęśliwcy:) Mam nadzieję, że ich inspirujące prace przyczynią się do tego, że oglądając je będziecie chcieli tworzyć jeszcze więcej i pokochaaacie nasze tekturki! 


MARTA PIEKARCZYK - DESIGN TEAM LEADER AND CHIPBOARD DESIGNER

I'm a mother, wife and a person, who loves to spend it's free time on DIY, creating, altering. I love photography, cooking, traveling and continuous experiments. Scrapbooking consumed me completely - since a long time digital, recently also real, touchable scrapbooking helps me to release all my ideas, transfer them onto paper, chipboard and whatever I have in hand. It's a wonderful hobby, which allows me to create in many techniques.

Jestem matką, żoną i osobą która uwielbia wolne chwile spędzać na majsterkowaniu, tworzeniu, przerabianiu, alterowaniu .Kocham fotografię, gotowanie, podróże i ciągłe eksperymenty.  Scrapbooking pochłonął mnie całkowicie - od dłuższego czasu digi, ale teraz także ten realny, namacalny pozwala uwolnić ze mnie wszystkie pomysły , przenieść je na papier, tekturkę , cokolwiek co mam pod ręką. To wspaniałe hobby, które pozwala na tworzenie prac w wielu technikach.SARA BURCHERT

My name is Sara, I am studying political science and just love scrapbooking, cardmaking and generally creating something special with love. To my projects I use a lot of colours and I make them with all my heart. My mind is full of ideas and sometimes I can't think about anything because I feel an inspiration and I have to splash, ups, just create new project :) I'm trying to do my best with all of my work and I hope that my creations would be inspiration for you. 

Mam na imię Sara, studiuję nauki polityczne i po prostu kocham scrapbooking, cardmaking i ogólnie tworzenie czegoś specjalnego - z miłością. W moich projektach używam mnóstwa kolorów i tworzę je z całym moim sercem. Mam głowę pełną pomysłów i czasami nie mogę się na niczym skupić, bo czuję nagły przypływ inspiracji i po prostu muszę wybuchnąć, ups, po prostu stworzyć nowy projekt:) Staram się dawać z siebie wszystko i mam nadzieję, że moje twory będą dla Was inspiracją.


IRINA GERSCHUK

I live in Moscow (the capitol of Russia) and have two little kids. My favorite type of paper crafting are cards and LOs. Most of my projects are created at the junction of shabby-chic and mixed-media styles.I like to create layered projects, mix multiple textures and materials, use different techniques.

Mieszkam w Moskwie i mam dwójkę małych dzieci. Moim ulubionym rodzajem papierowych prac są kartki i LOsu. Większość moich prac to kombinacja stylów shabby-chic i mixed-media. Lubię tworzyć warstwowe projekty, mieszać wiele faktur i materiałów, używając różnych technik.OLYA KOTLYAROVA

My name is Olya and I'm a little bit crazy graphic designer from Moscow, Russia. I love my family (husband, 1,5 years old daughter and our labrador) and scrap about us. I wish you a good day (night too) and hope my projects in this blog will inspire you to make something cute and beautifull :)

Mam na imię Olya i jestem troszkę szaloną graficzką z Moskwy. Kocham moją rodzinę (męża, 1,5-roczną córkę i naszego labradora) i scrapować o nas. Życzę Wam dobrego dnia (i nocy też) i mam nadzieję, że moje projekty na tym blogu będą Was inspirować do tworzenia czegoś słodkiego i pięknego :)VERONIKA GALENKO

I live in small town in Crimea -Simferopol - the most beautiful place in the world! There are some important things in my life - my family and my hobby - scrap. In scrapbooking I came 4 years ago and now it is my style of living. My love are bright cards and layouts with many details, different  embellisments and, of course, chipbord.

Mieszkam w małym miasteczku na Krymie - Symferopolu - najpiękniejszym miejscu na świecie! Tam znajdują się ważne rzeczy w moim życiu - moja rodzina i moje scrapowe hobby. Poznałam scrapbooking 4 lata temu i teraz stał się on moim stylem życia. Moją miłością są jasne kartki i layouty z wieloma detalami, różnymi ozdobami i, oczywiście, tekturkami.

SHARM NIDYANANDAN 

I'm Sharm from the very sunny Malaysia and I started papercrafting end 2009, after I had my first lil princess. It started off as a bid to keep myself occupied while being a SAHM but soon grew into a very, very addictive hobby! What I love most about scrapbooking is that it allows me to express myself and provides me with a means of documenting my life day after day with my family that my kids can look back at when they're older and cherish the memories they have created with us!

Jestem Sharm z bardzo słonecznej Malezji. Zaczęłam tworzyć z papieru na koniec 2009 roku, po tym jak urodziłam moją pierwszą małą księżniczkę. Na początku miało to być dodatkowym zajęciem, kiedy musiałam być siedzącą w domu mamą, ale szybko stało się moim bardzo uzależniającym hobby. Kocham scrapbooking, bo pozwala mi wyrazić siebie i udokumentować codzienne życie mojej rodziny - moje dzieci będą mogły popatrzeć wstecz kiedy będą starsze i pielęgnować wspomnienia, które z nami tworzyły!3 komentarze: