czwartek, 16 lipca 2015

DESIGN TEAM - VII-XII 2015

Hello, I'm really happy to finally present you I-KROPKA's Design Team for the second half of this year! Thank you all for your e-mail it was really hard to choose the final six! Marta Piekarczyk will keep an eye on their work as a DT leader. Three of six DT creative members you already know from last half of the year! Soo.. here are the lucky ones:) I hope that their inspirational artworks will make you craft more and looove our chipboards!


Z radością przedstawiam Wam nasz i-kropkowy Design Team na drugą połowę roku! Dziękuję Wam wszystkim za maile ze zgłoszeniami, było naprawdę trudno wyłonić finałową szóstkę! Nad ich działaniem czuwać będzie Marta Piekarczyk, nasz DT leader. Trzy osoby już znacie z poprzedniego półrocza! A więc.. oto i-kropkowi szczęśliwcy:) Mam nadzieję, że ich inspirujące prace przyczynią się do tego, że oglądając je będziecie chcieli tworzyć jeszcze więcej i pokochaaacie nasze tekturki jeszcze bardziej! 
ZHANNA AKHTYAMOVA

Hello! My name is Zhanna Akhtyamova, I live in Russia. I am a wife, mother of two daughters and a crazy scrapper. I am absolutely in love with scrapbooking for the past 4 years! I will try to give you as many inspiration as I can.

Cześć! Nazywam się Zhanna Akhtyamova, mieszkam w Rosji. Jestem żoną, matką dwóch córek i szaloną scraperką. Jestem totalnie zakochana w scrapbookingu już cztery lata! Postaram się dać Wam tyle inspiracji, ile zdołam.
JOANNA ŁADNOWSKA-MATYS

Hello, it's Dżoaśka - with great happiness in my heart I'm here in I-Kropka's DT! To write short - I'm a maniac of paper in any form, slowly discovering that I'm not afraid of new forms. In love mainly with chipboards, exploding boxes and albums. I hope that I will happily inspire you for the next half of the year.

Cześć, tu Dżoaśka - z ogromną radością w sercu melduję się w zespole I-Kropkowym!
W wielkim skrócie – maniaczka papieru w każdej formie i postaci, powoli odkrywająca, że wcale nie boi się nowych form. Rozmiłowana głównie w tekturkach, exploding boxach i albumach. Mam nadzieję, że będę Was radośnie inspirować przez te najbliższe pół roku :)
LUBA MYSHKOVA

Hello from Saint-Petersburg, Russia. Chipboard is the most interesting scrapbook embellishment. It atracts and makes every project unique. I want to create with I KROPKA :)

Cześć z Sankt Petersburga w Rosji. Tekturowe wycinanki to najbardziej interesująca scrapowa ozdoba. Przyciąga uwagę i sprawia, że każdy projekt jest unikalny. Chcę tworzyć z I KROPKĄ :)KATKA DACHOVSKA

 Hi, my name is Kate and I live in the middle of Czech republic in nice family house with my son Toby and husband John, 2 dogs and one cat. I work from home. I love sewing and cardmaking and other paper crafts. I hope I will bring  fresh and nice inspiration and you will enjoy all design team ideas.

Cześć, nazywam się Katka i mieszkam w środkowej części Czech, w miłym rodzinnym domu, razem z moim synem Tobym i mężem Janem, dwoma psami i kotem. Pracuję z domu. Kocham szycie i tworzenie kartek i inne papierowe rękodzieła. Mam nadzieję, że pokażę Wam świeże pomysły i będą Wam się podobać inspiracje od całego Design Teamu.


http://www.katecrafts.com/MARINA GRIDASOVA

Hello, my name is Marina and I'm scrapoholic :) I'm totally addicted to this hobby and this lasts more than 8 years! Chipboard is one of my favourite embellishment - it gives different textures to your works, but also you can cover it with different mediums and paints and made an unique look. Hope my works will be inspiring for you!

Cześć, mam na imię Marina i jestem scrapoholiczką :). Jestem kompletnie uzależniona od tego hobby - i trwa to już ponad osiem lat! Tekturowe wycinanki to moje ulubione ozdoby - dodają różnorodne tekstury do prac i można je pokryć różnymi mediami lub farbami by nadać im unikalny wygląd. Mam nadzieję, że moje prace będą dla Was inspirujące!

http://integra-gm.blogspot.ru/PAULINA MONASTERSKA-TRONINA

"Do what you love, love what you do" is my motto :) Step by step realizing my dreams. I love new challenges and this is one of it! I will try to give you as many inspiration as I can.

"Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz" - to moje motto :). Krok po kroku realizuję swoje marzenia. Lubię nowe wyzwania i oto jedno z nich! Postaram się dać Wam tak dużą dozę inspiracji, jaką tylko zdołam.


http://www.padoriaa.blogspot.com/


MARTA PIEKARCZYK - DESIGN TEAM LEADER AND CHIPBOARD DESIGNER


I'm a mother, wife and a person, who loves to spend it's free time on DIY, creating, altering. I love photography, cooking, traveling and continuous experiments. Scrapbooking consumed me completely - since a long time digital, recently also real, touchable scrapbooking helps me to release all my ideas, transfer them onto paper, chipboard and whatever I have in hand. It's a wonderful hobby, which allows me to create in many techniques.

Jestem matką, żoną i osobą która uwielbia wolne chwile spędzać na majsterkowaniu, tworzeniu, przerabianiu, alterowaniu .Kocham fotografię, gotowanie, podróże i ciągłe eksperymenty.  Scrapbooking pochłonął mnie całkowicie - od dłuższego czasu digi, ale teraz także ten realny, namacalny pozwala uwolnić ze mnie wszystkie pomysły , przenieść je na papier, tekturkę , cokolwiek co mam pod ręką. To wspaniałe hobby, które pozwala na tworzenie prac w wielu technikach.
I don't know how about you, but I can't wait till I will see all those new inspirations! Have a nice day!Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać nowych inspiracji! Miłego dnia!

~
http://i-kropka.com.pl/


1 komentarz: