czwartek, 9 marca 2017

DD layouts by Marina Gridasova

Hello crafty ladies! Marina here with you and want to share several of my layouts for I-Kropka )))))
I know that it`s Spring already but today I show you a part of my December Daily )))) because I like to change my mood from Summer to Winter and back and no matter what season is! ))))
The first layout is about my deer obsession ))))
Witajcie twórcze duszyczki! Tutaj Marina i chcę się z Wami podzielić kilkoma layoutami stworzonymi dla I Kropki ))))) Wiem, że już wiosna, ale dziś chciałabym pokazać część mojego Grudownika )))) ponieważ lubię zmieniać nastrój z letniego na zimowy i odwrotnie bez względu na porę roku! )))) Pierwszy layout jest związany z moją obsesją na jelonki ))))
several details:
Kilka szczegółów:

 

Unfortunately deer chipboard didn`t match this design, but there are still lot of them on the page ))))
Niestety jelonkowa tekturka nie pasowała do tego projektu, ale i tak strona jest nimi wypełniona ))))

The second one is about tree balls. Should tell you that my DD is not about what I was did, saw or visited, it`s just something inspired for me and so I photographed everything which can helps me to be in the right mood for next holidays.
Drugi projekt jest o trzech bombkach. Muszę powiedzieć, że mój Grudownik nie jest o tym co robiłam, widziałam, czy zwiedzałam. Jest on po prostu o tym co mnie inspirowało i o tym co sfotografowałam, o wszystkim co pomogło mi być w dobrym świątecznym nastroju.

close-ups:

Zbliżenia:
The next one LO is about a thing I've made at firts time - and this is cocoa with marshmellows! Maybe you will be surprised but in Russia this is not so popular drink, because often prefer hot choclate or just cocoa. But this year I decided to try something new and cooked it! )))))
Kolejne LO jest o rzeczach, które robiłam po raz pierwszy – i jest to kakao z piankami! Może będziecie zdziwieni, ale w Rosji to nie jest zbyt popularny napój, bo zwyczajnie wolimy gorącą czekoladę lub kakao. Ale tego roku zdecydowałam spróbować czegoś nowego i je zrobiłam! )))))

details:

Szczegóły:And the last ne is about traditional citrus for New Year in Russia - mandarin )))) 
I ostatni jest o tradycyjnych owocach cytrusowych na Nowy Rok w Rosji – o mandarynkach ))))
several details:

Kilka szczegółów:the full list of the used chipboards:

Pełna lista wykorzystanych tekturek:

Have a great day! :-)
Miłego dnia! :-)
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz