środa, 6 stycznia 2016

I-KROPKA'S NEW DESIGN TEAM - I-VI 2016

Hello, I'm really happy to finally present you I-KROPKA's Design Team for the first half of year 2016! Thank you all for your e-mails, it was really hard to choose the final DT! 

Soo.. here are the lucky ones:) I hope that their inspirational artworks will make you craft more and looove our chipboards!


Z radością przedstawiam Wam nasz i-kropkowy Design Team na pierwszą połowę 2016 roku! Dziękuję Wam wszystkim za maile ze zgłoszeniami, było naprawdę trudno wyłonić finałowy zespół! 

A więc.. oto i-kropkowi szczęśliwcy:) Mam nadzieję, że ich inspirujące prace przyczynią się do tego, że oglądając je będziecie chcieli tworzyć jeszcze więcej i pokochaaacie nasze tekturki jeszcze bardziej! 


DENISA GRYCZOVA

I´m Denisa Gryczova from The Czech Republic. An enthusiastic primary teacher obssessed with mixed media and scrapbooking. Mum of three wonderful kids. I love dark chocolate, red wine, dogs and snow.

Jestem Denisa Gryczova z Czech. Entuzjastyczna nauczycielka w szkole podstawowej, z obsesją na punkcie mixed mediów i scrapbookingu. Mama trójki cudownych dzieciaków. Uwielbiająca ciemną czekoladę, czerwone wino, psy i śnieg.


http://www.scrapholka.blogspot.cz/

JULIA AKININA

My name is Julia, I’m 24 and I’m from Russia. I started to make cards 5 years ago and firstly I created a lot of cards of different stuff that everyone can find at home. I have been doing it for 1 year before I have found that this hobby is called scrapbooking. Now I can't imagine my life without it. I create an inspirational projects for myself as well as I create cards, albums and wedding invitations for other people by order! I'm happy that my hobby can bring me some money and can become my main work.

Mam na imię Julia, mam 24 lata i jestem z Rosji. Zaczęłam tworzyć kartki 5 lat temu i na początku używałam do tego różnych materiałów, które każdy może znaleźć w domu. Tak robiłam przez rok, aż odkryłam, że to co robię to scrapbooking, bez którego teraz nie wyobrażam sobie życia. Tworzę prace zarówno dla siebie, jak i kartki, albumy czy ślubne zaproszenia dla innych ludzi na zamówienie! Jestem szczęśliwa, że moje hobby może mi przynosić trochę pieniędzy i stać się moim głównym zajęciem.

http://monjolibricolage.blogspot.ru/EVGENIA KRAPIVINA

My name is Evgenia, I live in Russia, I have been scrapbooking since 2012 and never stopped. My style and interests have changed over the years but some things always remain: the softness and romance in my work . I look forward to share my art with you.

Mam na imię Evgenia, mieszkam w Rosji, scrapuję nieprzerwanie od 2012 roku. Mój styl i to, czym się interesowałam ewoluowało przez te lata, ale pewne rzeczy pozostały stałe: miękkość i romantyczność w moich pracach. Nie mogę się doczekać dzielenia się moimi pracami z Wami.

http://janekrapivina.blogspot.ru/

KATARZYNA PRZYGODA

Hello everyone, my name is Kasia (Aditu) and by profession I am a mathematician, but I love to create, do scrapbooking, painting and sew.It's my hobby at which I relax myself and releases the soul of a mad artist = p I create accordance with my moods :) thats why my works tend to be crazy, energetic, filled with colors, or quite opposite : nostalgic, simple and monochromatic.

Witam wszystkich, nazywam się Kasia (Aditu) i z zawodu jestem matematykiem, ale kocham tworzyć, scrapować, malować i szyć. To moje hobby przy którym się relaksuję i uwalniam duszę szalonego artysty =p Tworzę zgodnie z wewnętrznym nastrojem :) dlatego moje prace bywają szalone, energetyczne, przepełnione kolorami, bądź w ręcz przeciwnie nostalgiczne, proste i monochromatyczne.
http://aditu-art-gallery.blogspot.de/PAULINA JAWORSKA scraPINA

My name is Paulina, in blog's world known as scraPINA. Scrapbooking is till now my only handicraft love, which lasts for nearly three years. Everything started from my wedding planner and my very own wedding paper decorations, but I've been crafty since always. I create mainly cards, exploding boxes, albums, guest books, invitations, notebooks, bookmarks and everything that my imagination gives - I love to give happiness to people with my works, and a smile seen on their faces is my best reward.

Nazywam się Paulina, w świecie blogowym funkcjonuję jako scraPina. Scrapbooking jest jak na razie moją jedyną rękodzielniczą miłością, która trwa już prawie trzy lata. Wszystko zaczęło się od plannera ślubnego, i papierowej oprawy własnego ślubu, chociaż szeroko pojęte rękodzieło tkwiło we mnie od zawsze. Tworzę głównie kartki, exploding boxy, albumy, księgi gości, zaproszenia, notesy, zakładki i wszystko, co przyniesie wyobraźnia - uwielbiam swoją pracą dawać ludziom szczęście, a najwspanialszą nagrodą jest uśmiech na twarzy osoby obdarowanej.

http://scrapina-handmade.blogspot.com/
OLIVIA KOZIOŁ - Scrapping Goat

I'm a Silesian flight attendant working in Norway who discovered scrapbooking while beeing at home with my baby daughter. I love giving presents, so I make cards, exploding boxes and albums for Friends and colleagues. As everyone in my family has already got cookbooks, calendars and other made-by-Scrapping-Goat "miracles", the time has come to show off my arts outside. I'm looking forward to the new challenges that Ikropkas Design Team brings along and am waiting for your constructive feedback below my blog posts.

Jestem Ślązaczką (z wszystkimi tego konsekwencjami;) pracującą jako stewardessa w Norwegii, która odkryła scrapbooking podczas urlopu macierzyńskiego. Uwielbiam dawać prezenty, więc wykonuję głównie kartki, exploding boxy, albumy dla Przyjaciół i znajomych. Ponieważ wszyscy w mojej rodzinie już mają przepiśniki, kalendarze i inne cuda stworzone przeze mnie, nadszedł czas na pokazanie moich prac innym. Cieszę sie na nowe wyzwania, które praca w DT Ikropki niesie ze sobą i liczę na Wasze konstruktywne komentarze pod moimi wpisami! Olivia 

https://web.facebook.com/scrappinggoat/


ZSOKA MARKO

I'm Hungarian, living in Germany with my Dutch boyfriend and our 7-year-old son. I have been crafting all my life, and scrapbooking is my newest love affair! I need to craft to keep my sanity! I am very excited to be on this team with so many talented crafters and I hope I will inspire you in some way!

Jestem węgierką, mieszkam w Niemczech z moim Holenderskim chłopakiem i naszym siedmioletnim synkiem. Całe życie coś tworzyłam, a scrapbooking to moja najnowsza miłość! Muszę tworzyć, żeby zachować zdrowe zmysły! Jestem bardzo podekscytowana tym, że jestem w tym zespole, razem z tyloma utalentowanymi twórczyniami i mam nadzieję, że będę Was w jakiś sposób inspirować!


I don't know how about you, but I can't wait till I will see all those new inspirations! Have a nice day!


Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać nowych inspiracji! Miłego dnia!

~
http://i-kropka.com.pl/

1 komentarz:

  1. Silna ekipa , która zapewne zainspiruje niejedna z nas :) powodzenia!!!

    OdpowiedzUsuń