czwartek, 6 kwietnia 2017

projects by Marina Gridasova

Hello crafty ladies! Marina here with you and another part of my December Daily (but not only!)))
Think we started from winter projects.
As previous time these pages were made just for fun and  didn't need too much layers.
The first page is just about different decorations.
Witajcie twórcze duszyczki! Tutaj Marina z kolejną porcją zdjęć z mojego Grudownika (ale nie tylko!))) Myślę, że zaczniemy od zimowych projektów. Tak jak ostatnio te strony były stworzone dla samej przyjemności i nie potrzebowały zbyt wielu warstw. Pierwsza strona jest po prostu o różnych dekoracjach.
 details:
szczegóły:

The second is about my other passion - reading. I adore to read good books and during our winter holidays I buy several books (but there were more books than you can see on the photo, because I can't stop if there good sales!))))
Drugi projekt związany jest z moją kolejną pasją – czytaniem. Uwielbiam czytać dobre książki i podczas zimowych świąt kupiłam kilka książek (ale było ich znacznie więcej niż widzicie na zdjęciu, bo nie mogę się powstrzymać gdy są na wyprzedażach!)))
 some close-ups:
Kilka zbliżeń:

The third one is about my collection of Christmas balls - some of them from my childhood, others were given to me from a friend of mine and some are hand-made from Russian manufacturers with traditional patterns of Russia's regions.
Trzecia praca jest o mojej kolekcji bombek –niektóre z nich pochodzą jeszcze z mojego dzieciństwa, inne otrzymałam od przyjaciół, a niektóre są ręcznie robione przez rosyjskich rękodzielników z tradycyjnymi wzorami regionalnymi.
 several details:
Kilka szczegółów:
And ok, because it's spring already I want to show you something for the season! ))) Here is an envelope for a gift card or money with lots o intricate details and flowers! )))
I ponieważ jest już wiosna chcę Wam jeszcze pokazać coś związanego z tą porą roku! ))) Oto koperta na kartę prezentową lub pieniądze z dużą ilością maleńkich szczegół i kwiatów! )))
 close-ups:
Zbliżenia:
Here is the list of the chipboards: 
Oto lista tekturek:
 

Have a great day,
Marina.
Miłego dnia Marina.
  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz