czwartek, 8 czerwca 2017

projects by Marina Gridasova

Hello everyone! Marina here again with you and several projects with our lovely chipboards.
Firstly should say that I'm still making my December Daily and here are new pages. Hope I will finish it before Christmas comes )))))

Witajcie wszyscy! Tutaj Marina z kilkoma projektami z cudownymi tekturkami. Najpierw powinnam powiedzieć, że nadal robię mój Grudownik i oto kilka kart. Mam nadzieję, że skończę przed kolejnymi świętami )))))


 details: /szczegóły:
The second is about coffee. To be truth should say I don't like coffee but adore how it smells
Kolejna praca jest o kawie. Będąc szczerą powinnam powiedzieć, że nie lubię kawy ale uwielbiam jej zapach.


a few close-ups / kilka zbliżeń:And the third about lightings )))))
 a few details: /i kilka zbliżeń:
By contrast, the last work is a summer layout on our current challenge - the moodboard.
Dla kontrastu, moja ostatnia praca to letni layout do naszego najnowszego wyzwania - moodboardu.
details: /szczegóły:
We will be happy if you can play along with us in our challenge! ))))
Będzie nam bardzo miło jeśli będziecie bawić się z nami w naszym wyzwaniu ))))Here is the list of the chipboards: 
Oto lista tekturek:
   
Have a great day,
Marina.
Miłego dnia Marina.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz