piątek, 12 grudnia 2014

Altered Hanger

Hi there chipboard lovers and fellow crafters! :) As you indulge in a warm cup of cocoa while you do some blog hopping. I have a little altered project to share with you today. You know those little, teeny tiny hangers that come with children's clothes? Well, I have turned it into a photo hanger! 

Witam miłośników tekturek i koleżanki po fachu! :) Ja siadłam  przy ciepłym kubku kakao, i zrobiłam Wam  taki tekst.... Mam trochę alterowany projekt, którym podzielę się z wami dzisiaj. Wiecie, te małe, malusieńkie wieszaki, które pochodzą z ubrań dla dzieci... Cóż, ja  go zrobiłam  jako fotograficzny wieszak!


It took quite a bit of work to put this into place, but I completely love the end result and I hope you will too!
Miałam  sporo pracy, aby umieścić to na miejscu, ale całkowicie kocham końcowy wynik i mam nadzieję, że Wy także!Just to share how I made it:
Pokażę Wam jak to zrobiłam :

1) I picked out the chipboards that I wanted to use. I used gesso on them and for those that I wanted to further decorate, I applied mod podge and dipped in a bowl of glitter. I also topped it off with glitter paint by Martha Stewart and Distress Paints
2) I cut a piece of metal chain into 2
3) Next, I attached one end to the hanger, while at the other, I added little wooden pegs
4) I embellished some transparent photo frames by Crate Paper with some ephemeras from Maggie Holmes' Open Book Collection
5)  Lastly, I added the photos to the pegs!

1) wybrałam tekturki, które chciałam użyć. Użyłam Gesso na nich i dla tych, które chciałem dodatkowo ozdobić, zastosowałem mod PODGE i zanurzyłam  w misce z brokatem. Także użyłam na końcu farby z brokatem Martha Stewart i Farby Distress

2) Ucięłam dwa kawałki łancuszków
3) Następnie, dołączyłam jeden koniec do wieszaka, podczas gdy w drugich końcach, dodałam drewniane kołki

4)Upiększyłam kilka przejrzystych ramek na  fotografie  Crate Paper niektórymi dodatkami od
Maggie Holmes' Open Book Collection
5) Na koniec dodałam zdjęcia do kołków!


Here's my project in pictures:
To są zdjęcia moich produktów :Materials Used: 
Użyłam :

1 komentarz: