środa, 3 grudnia 2014

Art Journal Pages

Hi there!! Can you believe in less than 20 days we will be celebrating Christmas!! and very soon after that New Year?! Gosh, this year has flown by so very quickly..my little girl also starts year 1 next year..so it's going to be a very interesting chapter in my life..my baby is growing up! LOL!

Witam !! Czy uwierzycie, że za mniej niż 20 dni będziemy obchodzić Święta !! I bardzo szybko po tym Nowym Rok ?! Boże, ten rok tak bardzo szybko zleciał ...moja mała dziewczynka zaczęła także kolejny rok ... to będzie bardzo ciekawy rozdział w moim życiu..moje dziecko dorasta! LOL!

I hope you are having a lovely time shopping for the upcoming festivities and hope you have also managed to squeeze in some crafty time..:) I have two journal pages to share with you today. Both of them are using the reindeer chipboard

Mam nadzieję, że macie  czas na zakupy na nadchodzące święta i mam nadzieję, że również udało się wcisnąć w jakioś podstępnie czas na kraftowanie .. :) Mam dwie strony dziennika, którymi chcę się podzielić z wami dzisiaj. Obie z nich przy użyciu tekturek reniferów

I only used some gold ink, distress ink and twinkling h2o for the reindeers
Użyłam tylko trochę inki gold, tuszu ink oraz brokatu w h2o na reniferach

Here are my projects:
Oto moje projekty :
Page 1

Page 2Materials Used:
Użyłam materiałów :

Thank you for looking!
Dziękuję za odwiedziny !


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz