środa, 23 lipca 2014

First projects by Veronika Galenko

Hello, everyone! Veronika  here to share with you my first projects with incredible chipbord I KROPKA. I am very exiciting to work with I KROPKA products and to be a part of a great design team!

Witam wszystkich! Tutaj Veronika. Podzielę się z Wami moimi pierwszymi projektami z niesamowitymi tekturkami I Kropka. Jestem bardzo szczęśliwa z pracy z produktami I Kropka i z bycia częścią wielkiego zespołu projektowego.

So let me show you firstly my seaside layout. This photo was maden in one of the most beautiful place in Crimea - сape Fiolent a few years ago.
For decoration I used a bird and flowers, fishmussels, seahorses and lifebuoy, which I covered with acrylic paints, cracle paints and liqued glitter. 


 

Pozwólcie, że pokaże mój pierwszy morski layout. To zdjęcie było zrobione w jednym z najpiękniejszych miejsc na Krymie - Cape Fiolent, kilka lat temu . Do dekoracji użyłam ptaka i kwiatów, ryby, małże, koniki i koło ratunkowektóre pokryłam farbami akrylowymi, farbą cracle i brokatem w kleju.


Another my project is a folder to store documents for a wonderful little boy. I hope he will be glad to see his documents in this beautiful folder when he will ne older, of course!
  
Kolejny mój projekt to folder do przechowywania dokumentów dla wspaniałego chłopca. Mam nadzieję, że będzie on zadowolony, gdy zobaczy swoje dokumenty w tym pięknym folderze, kiedy już będzie oczywiście starszy.


I decorated this fabric folder with laces and trims and of course with cool big frame 
and a funny teddy bear, which was the love from the first sight! The frame was covered with a lot of gold, blue, yellow and green acrylic paint for bronze looking and the bear was painted with tea dye distress inks, some liqued perls and dry glitter! 


Folder udekorowałam materiałem i koronkami i wykończeniami, super dużą ramką i śmiesznym misiemktóry jest moją miłością od pierwszego wejrzenia. Ramka została pokryta dużą ilością złotej, niebieskiej, żółtej i zielonej farby akrylowej. Brąz, który widać na misiu został namalowany Tea Dye Distress inks oraz odrobiną suchego brokatu.


Thank you for attention!

Dziękuję za uwagę!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz