piątek, 27 lutego 2015

Several projects by Marina Gridasova

Hi there! Witajcie !
 It's Marina here again and today I bring you my new album (unfortunatelly unfinished yet, but will be soon!))))
Tutaj Marina znów, dziś przychodzę do Was z moim nowym albumem ( jeszcze nie jest do końca skończony, ale będzie to już niedługo ! )

so here it is
więc oto on :




details/Detale







and another one project is mixed-media card
Oraz  kolejny mój projekt, mix mediowa kartka

and details / detale



I used / Użyłam:
 Wielkanoc - gałązki - 10 szt.  
Rustykałki - ornamenty #2 duże 
W jesieni - sześć listków PasteLove zawijasy - narożniki małe - 2szt. 
PasteLove zawijasy  

Hope you will like my works! Mam nadzieję, ze podobały się Wam moje prace
Have a great day, Miłego dnia
 Marina.
http://integra-gm.blogspot.ru/ 


środa, 25 lutego 2015

And they lived happily ever after ...

Hello :) Today I would like to show you cards for really important occasion. Wedding Day is magical time - we should prepare something special. I try to not use typical phrase, add a sentence with the depth of expression. Third-the last card is for 25th Wedding Anniversary - what can I say ... Congratulation :) Keep going the same way for the next twenty-five years :)

Hej. Dziś chciała bym pokazać kartki na szczególnie ważne okazje. Dzień Ślubu to magiczny czas - powinniśmy na tą okazję przygotować coś specjalnego. Próbowałam nie używać typowych wyrażeń - dodałam zdania z głębią wyrazu. 
 Trzecia- ostatnia kartka z okazji 25-tej rocznicy Ślubu - co mogę powiedzieć ... Gratulacje! Podążajcie tą samą drogą przez kolejne 25 lat :)


Beautiful life is the sum of the beautiful minutes
The best gifts are hidden in the hearts
Best wishes for 25th Wedding Anniversary

I used : / Użyłam:
 



 

Thank you for all comments :) 
Dziękuje ślicznie za wszystkie komentarze :)
Pozdrawiam :) Greetings 






Dziecięce wycinanki w promocji! Children chipboards in promotion!

Dziecięce wycinanki w promocji! Children chipboards in promotion! 

Od dzisiaj do niedzieli (25.02-01.03) wszystkie tekturki z naszej dziecięcej kategorii znajdziecie w sklepie w niższych cenach - zapraszamy!

Till Sunday (25.02-01.03) all chipboards from our children category can be found in our shop in promo prices!



LA BELLE PARISIENNE

Przypominamy również o naszej nowej, paryskiej kolekcji wycinanek - La Belle Parisienne!
Also do not forget about our newest chipboard collection - La Belle Parisienne! 


http://i-kropka.com.pl/

poniedziałek, 23 lutego 2015

Wedding cards and more - inspiration from Katka

Hi, Cześć

Today I have for you some wedding cards and more. For all cards I used super papers from Galeria Papieru which you can buy in I KROPKA shop too.
 Dzisiaj pokażę Wam kilka  ślubnych kartek i inne projekty. Do wszystkich kartek użyłam świetnych papierów z Galerii Papieru, które możecie także kupić w I KROPCE

Some of flowers which you can see on cards are just basic paper flowers and some are from floristic shop, sometimes I found there such nice scrapbook material. All of paper paper cuts are made with cutting machine Silhouette Cameo.
 Niektóre z kwiatów, które można zobaczyć na kartach to poprostu kwiaty z papieru, a niektóre są z florystycznego sklepu. Znalazłam tam taki ładny materiałowy notatnik. Wszystkie papierowe kawałki są wykonane na maszynie do cięcia Silhouette Cameo

For this card I used Slubne - obraczki w sercu. Realy nice chipboard which you can use on your card as main part and decorate card just lightly.
Do tej kartki użyłam ślubne - obrączki w sercu. Naprawdę ładne tekturki, które można wykorzystać na kartce w głównej części i ozdobić kartkę po prostu bardzo lekko.





For this card I used / Do tej kartki użyłam  Slubne - golabki z obraczkami na wstedze.



On all rest cards I used motyle male and also motyle srednie.
Oraz reszta kartek, użyłam motyle małe oraz motyle średnie









I have for you more inspiration. Here are different notepads. I used Zutter binding machine for all of them.

At this first notepad I used - Ptaszki w klatce. Background is little in mixed media style.    

Mam dla Was więcej inspiracji. Oto różne notesy. Użyłam  maszyny Zutter dla nich wszystkich. 
Na tym pierwszym notatniku  użyłam  Ptaszki W klatce. Tło jest trochę w mieszanym stylu mediów.      




This adorable owl is main part of second notepad - it is from owl set - sowki zestav. This is very clean and simple notepad. 

Ta wspaniała sowa znalazła się na kolejnym notatniku , jest to zestaw sów . Jest to bardzo czysty i prosty notes.




One small frame and some little roses makes together great decoration of my third notepad.

Oraz mała ramka i malutkie róże, które idealnie dekorują kolejny notatnik. Użyłam ornamentu prostokątnego




I hope you enjoyed all my inspiration. 
Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się  z moimi inspiracjami

Have a nice day, Miłego dnia
Katka