poniedziałek, 23 listopada 2015

Christmas cards

Hello,Cześć

I love making christmas cards. All colours, designs. Today I have for your inspiration some of my latest cards which I made with amazing I Kropka chipboards. I will not write which chipboard were used but I will write you some notes about making this cards.
Uwielbiam robić świąteczne kartki. Wszystkie kolory, projekty. Dziś mam dla Was moje ostatnie inspiracje które zrobiłam z fantastycznymi tekturkami I Kropka. Nie będę pisać które tekturki użyłam ale napiszę, trochę wskazówek do zrobienia kartki.

Here I used frame from I kropka and small stars. I decorated paper with structure paste, than I glued frame and decorated it with die cuts and picture of mistletoe (paper Studio75).  Splatters are made with 13arts white splash.
Tutaj użyłam ramki I Kropka oraz małych gwiazdek. Udekorowałam papier pastą strukturalną, na który przykleiłam ramkę oraz dodałam wyciętymi obrazkami ostrokrzewu ( z papieru Studio75). Chlapania dodałam plashem 13arts.
I love this frame so detailed. I decorated it with die cuts from cream cardstock and moulder. I really like using moulders on cards, they are than so interesting and original. And you can make into moulder small hole and use it than as decoration at christmas tree.
Bardzo lubię ramki z detalami. Do dekoracji użyłam wycinanek z kremowego kartonu oraz kształtek. Naprawdę lubię używać foremki do kartek, są bardzo interesujące i oryginalne. Możecie w nich zrobić dziurkę wiertłem i użyć jako dekoracja choinki. 
This chipboard frame is painted with Inka Gold - gold tome. I used also some tiny stars which  were painted with Inka and as usually some die cuts and bow. That golden branch is from floristic shop it is plastic decoration flower. Sometimes I find in floristic shop interesting plastic flower so I use it for cardmaking.
Tekturkową ramkę pomalowałam złotą Inką - złota odcień. Użyłam również malutkich gwiazdek które także pomalowałam inką, tak jak niektóre wycinanki. Złotą gałązkę znalazłam w sklepie florystycznym. Czasem znajduję w sklepie florystycznym dużo plastikowych kwiatów których używam na kartkach. Rocking horse is painted with Gesso (and also stars), snowlakes are made with VIVA 3D snow (snow in small bottle with thin applicator), branches are from Marta Stewart punch.
Koń na biegunach jest malowany Gessem (a także gwiazdy), śnieżynki wykonane są z VIVA 3D śniegu (śnieg w małej butelce z aplikatorem cienkim), gałęzie są z Marty Stewart dziurkacza.Angel is painted with Inka gold - silver tone. Wreath is Memory box die. As you can see you do not have to use many decorations to make nice and romantic christmas card.
Aniołka pomalowałam Iinką Gold - odcień srebrny. Użyłam też wycinanki z Memory Box. Możecie zobaczyć że nie mam tutaj dużo dekoracji, czyni to bardzo miłą i romantyczną świąteczną kartkę.

Now it is your turn. Browse through all amazing chipboards by I Kropka and try some. It is easy and you can make many elegant christmas cards.
Teraz Twoja kolej. Przejrzyj wspaniałe tekturki I Kropka i spróbuj. To naprawdę łatwe i możesz wykonać naprawdę eleganckie kartki. 

Have a nice day, Miłego dnia
Katka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz