poniedziałek, 7 grudnia 2015

Hand made gifts

Hi, Cześć

I think that best gifts are handmade gifts. Today I have for you inspiration for some easy gifts. You do not have to be big artist to create nice gift. All what you need is just idea and perfect material.
Myślę, że najlepszymi prezentami są  prezenty wykonane własnoręcznie. Dziś mam dla Was kilka prostych podarunków. Nie musicie być wielkim artystą by wykonać fajny prezent. Wszystko co potrzebujecie to pomysł oraz odpowiednie materiały. 

Notebooks / Notesy

Great gift can be notebook. Base of my notebooks is just easy linked notebook from Tesco store. I decorated both notebooks with scrapbook papers and I used some mixed media techniques.
Wspaniałym prezentem może być notes. Bazą do mojego jest prosty notes z Tesco. Udekorowałam go papierami do scrapbookingu oraz użyłam techniki mix media. 

At this first one is I kropka chipboard frame which I painted with Chalky paint (Rayher) and main image is Gorjuss stamp which I coloured with Copics. It is really very easy notebook, but elegant and nice. Great gift for some small girl. 
Na pierwszym użyłam  ramki tekturkowej  od I Kropka i pomalowałam ją kredową farbą ( Rayher) , oraz dodałam  piękny stempel Gorjuss który pokolorowałam Copicami. To bardzo prosty notes ale elegancki i miły. Idealny dla małej dziewczynki. 

Second notebook is more mixed media. Paper is Prima Marketing. Here I used I kropka birdcage. When you will make notebooks always think about practical side of it. Do not decorate it with many flowers and another embellishments, because when is notebook in bag it can be end of nice embellishments.  My trick to have very firm front and back side of notebook is to use gel medium after all work. I paint both sides with gel medium and let it dry few hours. Gel medium makes clear but firm security of everything on notebook. I really can recommend you Polish brand 13arts, they have super gel medium for good price.
Kolejny notes ma już więcej mediów. Papier to Prima Marketing. Użyłam tutaj tekturki I Kropka klatki. Gdy zrobisz notes zawsze myśl  o praktycznej okładce. Nie ozdobiaj go z wieloma kwiatami i kolejnymi  dodatkami, bo gdy jest w torbie notes, może to być koniec naszych pięknych dodatków. Mój wzór ma  bardzo mocną przednią i tylną stronę, użyłam żelu do wszystkich  prac. Maluję obie strony medium żelowym i pozostawiam do wyschnięcia kilka godzin. Żel  medium jest przezroczyste i solidne zabezpieczenia wszystko na notesie. I naprawdę moge polecić Polską markę 13arts, mają super gel medium  w dobrej cenie.Another gift idea is to make jewelery box. Almost in every craft shop you can buy box base. Than you need just some good paint and of course chipboard, some flowers, some stamps. Trick to make easy patina is to paint the first layer with black (or another dark colour) and than paint it with light colour. After drying use emery paper to make light patina. Gift box for girls do not have to be always pink, do not hesitate to use another colour. 

Innym pomysłem na prezent jest, kasetka na biżuterię. W prawie w każdym sklepie rękodzielniczym można kupić bazę skrzynki. Potrzeba tylko trochę dobrej farby i tekturek, kwiaty, kilka stempli. Sposobem, aby wykonać łatwe patynowanie jest   malowanie pierwszej warstwy czarnym lub innym ciemnym kolorem, a  pózniej  malowanie go w jasnym kolorze. Po wyschnięciu, papierem ściernym przetrzeć, aby uzyskać efekt patyny. Pudełka dla dziewczynek nie muszą zawsze być różowe, nie wachaj się użyć innego koloru.

So now you have ideas and it is your turn to make something nice. Do not hesitate and share your project with us on our Facebook page. We would love to see your projects!
Więc macie już pomysły jak można szybko zrobić coś fajnego.  Nie wahajcie się podzielić z nami Waszymi projektami na naszej stronie FB. Chcemy zobaczyć Wasze projekty !

I wish you nice day, Miłego dnia
Katka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz