czwartek, 11 maja 2017

spring projects by Marina Gridasova

Hello crafty ladies! Marina here with new inspirational post with our lovely chipboards. This time my projects are spring and love theme :-)

Witajcie twórcze duszyczki. Tu Marina z nowymi inspiracjami z naszymi cudownymi tekturkami. Tym razem moje projekty związane są z wiosną i miłością :)


details: /szczegóły:another one envelope
Kolejny projekt to koperta

a few close-ups / kilka zbliżeń: and the last project for today is CD box with love theme and our new chipboards
Ostatni projekt dzisiaj to folder CD z miłosnym tematem i naszymi tekturkami.

a few details: /i kilka zbliżeń:

Here is the list of the chipboards: 
Oto lista tekturek:
Have a great day,
Marina.
Miłego dnia Marina.
  

1 komentarz: