czwartek, 1 lutego 2018

Wyzwanie #54 "Walentynkowy zawrót głowy" | Challenge # 54 "Valentine's Day Dizziness"

Witajcie! Dziś ruszamy z nowym wyzwaniem,
którego temat to "Walentynkowy zawrót głowy"
(niekartkowe).

Hello! Today we are starting a new challenge,
which topic is "Valentine's dizziness"
(not card).
"Miłość jest tym jedynym uczuciem, któro się mnoży gdy się nim podzielimy."
Walentynki to święto zakochanych, zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem), jest to okazja do wyzwnania swoich uczuć anonimowo lub otwarcie, jak również świetna okazja do obdarowywania się drobnymi upominkami.

"Love is the only feeling that multiplies when we share it."
Valentine's Day is a celebration of lovers, it is a custom on this day to send letters containing love confessions (often written in a poem), it is an opportunity to challenge your feelings anonymously or openly, as well as a great opportunity to give away small gifts.

Walentynki to również idealny czas, by całemu światu powiedzieć, że kocha się tą jedną jedyną, czy tego jednego jedynego. Bardzo wiele zakochanych decyduje się tego dnia na ślub, zaręczyny czy oświadczyny. W tym wyzwaniu zapraszamy Was do celbrowania Miłości. Pokażcie nam swoje pomysły na miłosne podarunki. Główną wytyczną w tym wyzwaniu jest niekartkowa forma pracy, czyli mile widziane są: LayOut'y, PopUp Card, Boxy, albumy, ArtJournal, Czekoladowniki i wszystkie inne formy scrapowe pełne miłości :)

Valentine's Day is also an ideal time to tell the whole world that you love the one and only one. A lot of lovers decide to marry, betrothal or make a proposal on that day. In this challenge, we invite you to love. Show us your ideas for love gifts. The main guideline in this challenge is a non-card form of work, that is: LayOut, PopUp Card, Boxy, albums, ArtJournal, Chocolatiers and all other scrapbooking forms full of love :)


ZASADY WYZWANIA

- praca może być w dowolnym kształcie/formie, ale nie tradycyjnej kartki, praca MUSI być stworzona w nawiązaniu do tematu wyzwania
- prace niespełniające tych kryteriów nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy;
- można zrobić i zgłosić TYLKO jedną pracę!
- praca ma być nowa, nigdzie wcześniej niepublikowana;
- praca nie może być pracą stworzoną na warsztatach;
- będzie nam miło jeśli użyjecie naszych tekturek, ale nie jest to konieczne;
- należy opublikować swoją pracę na swoim blogu, zamieścić banerek i link zwrotny do naszego posta z wyzwaniem i dodać pracę za pomocą inlinkz;
- na Wasze prace czekamy do końca lutego (28.02.2018)

CHALLENGE RULES

- your artwork can be any shape and form but not a classic card, it HAS TO BE CONNECTED with the theme of the challenge;
- works non fulfilling this criteria won't be taken into account when choosing winner;
- you can make and submit only one artwork!
- your work has to be new and never published before;
- your work cannot be made during workshops;
- we will be glad if you use our chipboard, but this is not necessary;
- publish your work on your blog, add a challenge banner (from above) and a link to this challenge post, then add your work in inlinkz;
- we are waiting for your works until the end of February (28.02.2018)


Do wygrania bon 30zł do wykorzystania w i-kropkowym sklepie na nasze tekturki, zwycięzcę wybierze nasz Design Team!  
 
You can win 30 PLN to spend in our shop on our chipboards!
Our Design Team will choose the winner! 


Tutaj kilka inspiracji naszego DT:
Here are some inspirations of our DT:

Agnieszka


Użyła/Used:

  


MarlenaUżyła/Used:

  


Ewa:

Tutaj zgłoś swoją pracę:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz