środa, 21 stycznia 2015

Layout and checkbooks of wishes by Veronika Galenko

Hello, everyone!
Veronika here to share my projects for I KROPKA 

Today I would like to share my layout with amazing I KROPKA 
chipbord
and some checkbooks of wishes

Let's see the layout first)

Witajcie wszyscy!
Veronika z tej strony. Chcę Wam pokazać moje projekty dla I KROPKI
Dzisiaj zobaczycie mój layout z tekturkami I KROPKI oraz książeczkę czekową z życzeniami


and some photos of the process / oraz kilka zdjęć z powstawania pracy


 stamp paper / stempluję papier
add a brick stamped wall / dodaję mur ceglany
 
 and a lot of chipbord / oraz  kilka tekturek


add metallic embelishments, paper flowers
and cover all by patina, embossing  powder and gold paint

dodaję metaliczne elementy, papierowe kwiaty 
i nakładam na wszystkie  patynę, proszek do wytłaczania i złotą farbę

 

add black and gold sprays to paper and all elements
doda czarne i złote spraye do papieru na wszystkie elementy


 and here are some detailes of my work
tutaj kilka detali mojej pracy

and
some checkbooks of wishes 
for men
as best Valentine's gifts

Mam także książeczkę czekową życzeń, która będzie podarunkiem na Walentynki

I used/Użyłam 
 


and some photos inside
they are almost similar, so I show you only few of them 

i kilka zdjęć wewnątrz 
są one prawie podobne, więc pokażę wam tylko kilka z nich
Thank's for your attention!
Dziękuję za uwagę !
1 komentarz: