poniedziałek, 23 lutego 2015

Wedding cards and more - inspiration from Katka

Hi, Cześć

Today I have for you some wedding cards and more. For all cards I used super papers from Galeria Papieru which you can buy in I KROPKA shop too.
 Dzisiaj pokażę Wam kilka  ślubnych kartek i inne projekty. Do wszystkich kartek użyłam świetnych papierów z Galerii Papieru, które możecie także kupić w I KROPCE

Some of flowers which you can see on cards are just basic paper flowers and some are from floristic shop, sometimes I found there such nice scrapbook material. All of paper paper cuts are made with cutting machine Silhouette Cameo.
 Niektóre z kwiatów, które można zobaczyć na kartach to poprostu kwiaty z papieru, a niektóre są z florystycznego sklepu. Znalazłam tam taki ładny materiałowy notatnik. Wszystkie papierowe kawałki są wykonane na maszynie do cięcia Silhouette Cameo

For this card I used Slubne - obraczki w sercu. Realy nice chipboard which you can use on your card as main part and decorate card just lightly.
Do tej kartki użyłam ślubne - obrączki w sercu. Naprawdę ładne tekturki, które można wykorzystać na kartce w głównej części i ozdobić kartkę po prostu bardzo lekko.

For this card I used / Do tej kartki użyłam  Slubne - golabki z obraczkami na wstedze.On all rest cards I used motyle male and also motyle srednie.
Oraz reszta kartek, użyłam motyle małe oraz motyle średnie

I have for you more inspiration. Here are different notepads. I used Zutter binding machine for all of them.

At this first notepad I used - Ptaszki w klatce. Background is little in mixed media style.    

Mam dla Was więcej inspiracji. Oto różne notesy. Użyłam  maszyny Zutter dla nich wszystkich. 
Na tym pierwszym notatniku  użyłam  Ptaszki W klatce. Tło jest trochę w mieszanym stylu mediów.      
This adorable owl is main part of second notepad - it is from owl set - sowki zestav. This is very clean and simple notepad. 

Ta wspaniała sowa znalazła się na kolejnym notatniku , jest to zestaw sów . Jest to bardzo czysty i prosty notes.
One small frame and some little roses makes together great decoration of my third notepad.

Oraz mała ramka i malutkie róże, które idealnie dekorują kolejny notatnik. Użyłam ornamentu prostokątnego
I hope you enjoyed all my inspiration. 
Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się  z moimi inspiracjami

Have a nice day, Miłego dnia
Katka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz