czwartek, 6 lipca 2017

boxes by Marina Gridasova

Hello ladies and gents! Marina here with you and I want to share my projets with our lovely chippies.
First work is a box for chocolate, because I like to pack sweets! )))
Witajcie Panie i Panowie! Tutaj Marina i chciałabym Wam pokazać moje projekty z uroczymi tekturkami.
Pierwsza praca to czekoladownik, ponieważ uwielbiam pakować słodycze! )))

details: /szczegóły:It has a simple design (and flat too because it's more comfortable when you need to send it throughpostal services), but to make it intresting I coloured something details.
Ma prostą kompozycję (i płaską również bo wtedy jest to wygodniejsze jeśli chcecie taki upominek wysłać pocztą), ale aby uczynić go bardziej interesującym pokolorowałam niektóre elementy.

The other projects are boxes for CD )))) This one is so soft and romantic )))))
Kolejne projekty to pudełeczka na płyty CD )))) To pudełeczko jest takie delikatne i romantyczne )))))


a few close-ups / kilka zbliżeń:


Next box is for wedding with our new chipboards
Kolejne pudełko powstało z okazji ślubu i zawiera nasze nowe tekturki.
 a few details: /i kilka zbliżeń:
Here I painted the heart with spray, the title was covered by liquid enamel and also added some gold foil on the balloons.
Tutaj pomalowałam serce sprayem, napis został pokryty płynnym szkiwem i dodałam także nieco złotej folii na balonikach.

And the last box can be used for wedding as well as for love-story photosession or for any other kind of photos  for a couple.
A ostatnie pudełko może być użyte na ślub a także do miłosnej sesji zdjęciowej lub na jakiekolwiek inne zdjęcia pary.
details: /szczegóły:I used the same technics here - painted one heart with spray, added liquid enamels on the title and added dots with liquid pearls.
Tutaj użyłam tych samych technik - pomalowałam jedno serce sprayem, dodałam płynne szkliwo na napisie i dodałam kropki z perełek w płynie.
Hope you enjoyed my works 😉!
Mam nadzieję, że podobały się Wam moje prace !

Here is the list of the chipboards: 
Oto lista tekturek:

Idzie wiosna - szyldziki - "Album" - duży


   
Have a great day,
Marina.
Miłego dnia Marina.
  


2 komentarze:

  1. wow ! wszystkie sa takie piekne, nawet nie wiem ktory podoba mi sie najbardziej, widac ogrom pracy wlozony w kazda z nich!

    OdpowiedzUsuń