sobota, 1 lipca 2017

Wyzwanie / Challenge #47 "Zwierzę/Animal" - Lipiec/July2017

Witajcie, Hello
Przed nami kolejne i-kropkowe wyzwanie! It's time for another I-KROPKA's challenge!

Wyzwanie #47 "Zwierzę"
Challenge #47 "Animal"


ZASADY WYZWANIA / CHALLENGE RULES

- praca może być w dowolnym kształcie/formie, na pracy MUSI występować zwierzę (jako kształt pracy, albo jako dodatkowy element). Dobrze, jeśli pojawi się cała sylwetka zwierzęcia, a nie np.: tylko łapa, ale nie jest to element konieczny. Miło nam będzie, jeśli zwierzątko będzie wykonane z tektury, ale nie jest to konieczne do udziału w wyzwaniu. 

Prace nie spełniające tych kryteriów nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. 

Your artwork can be any shape and form. There MUST be an animal in your work - either in it's shape or as an additional element. It would be great if you show whole silhuette of an animal, not for example paw only, but it's not necessary. We would love to see an animal made of chipboard, but if you don't have one, it's ok to take part in the challenge too.

Works non fulfilling this criteria won't be taken into account when choosing winner. - można zrobić i zgłosić jedną pracę! / you can make and submit only one artwork!

praca ma być nowa, nigdzie wcześniej nie publikowana your work has to be new and never published before 

- praca nie może być pracą stworzoną na warsztatach / your work cannot be made during workshops

będzie nam miło jeśli użyjecie naszych tekturek, ale nie jest to konieczne; / we will be glad if you use our chipboardbut this is not necessary 

 opublikować swoją pracę na swoim blogu, zamieścić banerek i link zwrotny do naszego posta z wyzwaniem i dodać pracę za pomocą inlinkz; / publish your work on your blog, add a challeng banner (from above) and a link to this challenge post, then add your work in inlinkz 

  na wasze prace czekamy do 31.07, czyli do końca tego miesiąca! / we are waiting for your works until 31.07, so till the end of this month!  

-----------------------------


Do wygrania bon 30zł do wykorzystania w i-kropkowym sklepie na nasze tekturki, zwycięzcę wybierze nasz Design  Team!  
You can win 30 PLN to spend in our shop on our chipboards! Our Design Team will choose the winner! 
Tutaj kilka inpiracji naszego DT:
Here are the inspirations from the Design Team:


Zuza - Yume Art

Kasia - Habka
Catania

Olivia
Dodaj swój link tutaj/Add your links here:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz