piątek, 27 października 2017

Nauka przez zabawę z DOMKIEM LITER / Learning by playing with HOUSE OF LETTERS


Dzień dobry, 
w ten pochmurny i deszczowy (przynajmniej w Bieszczadach) ranek mam dla Was coś KOLOROWEGO! 
A do tego z działu >> przyjemnej edukacji.
Good morning, 
in this cloudy and rainy (at least in the Bieszczady Mountains) morning I have for you something COLORFUL!

Kiedy przychodzi moment dziecięcego zaciekawienia literami trzeba go uchwycić i wykorzystać, by możliwie bezproblemowo wprowadzić dziecko w świat alfabetu - na początek przez poszerzanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter. Najprzyjemniejsza nauka to oczywiście nauka przez zabawę, bo zabawa nie męczy i daje radość, i to właśnie podczas niej literki (jak wszystkie obrazki) najszybciej kodują się w głowie dziecka.
When it comes time when children are interested in letters we need to capture and use it to bring your child into the world of the alphabet as easily as possible - at the beginning by enhancing the skills of recognizing and naming letters. The most pleasant science is of course learning by playing, because play does not tire and gives joy and during it letters (like all pictures) are the fastest encoding in the child's head.

U nas do pakietu edukacyjnego kilka dni temu dołączył DOMEK LITER stworzony na bazie kalendarza „szopka”.
In our educational package a few days ago joined the HOUSE with LETTERS created on the basis of the calendar"crib".


 W każdej szufladce „zamieszkała” jedna litera (10 sztuk każdej litery na małych karteczkach). 
Literki służą m.in. do układania wyrazów, a po zabawie grzecznie wracają do swoich szufladek.
In each drawer "lived" one letter (10 pieces of each letter on small cards).  
The letters are among to put words together, and after the fun they return to their drawers.

 


 
Również tył domku został zagospodarowany. 
Znajdują się tam dwie przegródki na karty MEMO z wielkimi (kremowe) i małymi (białe) literami.
The back of the house was also used.  
There are two compartments for MEMO cards with large (creamy) and small (white) letters. 
Właścicielem tego domku jest mały chłopiec, więc kolorystyka (na życzenie tegoż właściciela) zdecydowanie bez różu.
The owner of this house is a little boy, so the color scheme (on his wish) definitely without pink.

Jak widzicie na bazach adwentowych kalendarzy możecie stworzyć również projekty całoroczne, 
nie tylko ozdobne, ale również praktyczne i użyteczne. 
Do czego serdecznie Was zachęcam.
As you can see on advent calendar bases, you can also create year-round projects
not only decorative but also practical and useful. 
I encourage you to do this.

Użyte produkty: 
Used products:
https://i-kropka.com.pl/pl/p/Malutkie-szczescia-girlandy-4-sztuki/2135https://i-kropka.com.pl/pl/p/Kalendarz-adwentowy-SZOPKA/2283

Do zobaczenia wkrótce!

See you soon!


2 komentarze: