sobota, 3 marca 2018

Komunijne inspiracje / Communion inspirations by Marlena/Stylowa88

Witajcie :)
Tego sobotniego popołudnia chcę Was zainspirować pomysłem na kartkę/kartki z okazji Pierwszej Komunii Świętej dla bliźniaków.

Hello :)
This Saturday afternoon I want to inspire you with a card idea / greeting cards for the First Holy Communion for twins.

Często oglądając filmy o bliźniętach słyszy się o tym, że są do siebie podobne. Następnie poruszana jest kwestia charakterów i indywidualności. Większość ludzi wciąż podąża za schematem, żeby bliźniętom dawać takie same prezenty po to, by żadne z nich nie było poszkodowane.

Often watching movies about twins we hear that they are similar to each other. Next, the question of characters and individuality is raised. Most people are still following the pattern, so that the twins give the same gifts so that none of them is harmed.

Postanowiłam zinterpretować to na swój sposób i znaleźć "złoty środek" w tego typu sytuacji.
Tak oto powstały kartki, które są do identyczne, a jednak różne, bowiem są do siebie symetryczne, stanowiąc swoje lustrzane odbicie.

I decided to interpret it in my own way and find a "golden mean" in this type of situation.
This is how the cards were created, which are identical, yet different, because they are symmetrical to each other, constituting their mirror image.
Użyłam/Used:


Twórczego weekendu :) Marlena2 komentarze: