poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Mix of inspiration

Hello, Cześć

Today I have for you different inspiration. I made some cards, layouts and one canvas. I will show you many photo so this time I will not link directly to I kropka shop for chipboards. 
Dziś mam dla Was różne inspiracje. Zrobiłam kilka kartek, layoutów i jedno płótno. Pokażę Wam, wiele zdjęć, więc tym razem nie odwołuje Was bezpośrednio do sklepu  I Kropka  z tekturkami.

I made some romantic wedding cards. I love wedding chipboards. You can make such simple cards when you have big nice chipboard. Just add some flowers and leaves.
Zrobiłam kilka romantycznych kartek ślubnych. Uwielbiam tekturki weselne. Możesz zrobić takie proste karty, gdy masz dużo pięknych tekturek. Wystarczy dodać kilka kwiatów i liści.

Layout with my son when he was cute small toddler. Chipboards are coloured with distress inks. 
Layout z moim synem gdy był małym chłopcem. Tekturki pokolorowałam distressami.


Layout with my boys - son Toby and hubby. All chipboards are again coloured with Distress inks.
Layout z moimi chłopcami - synem Toby oraz mężem. Wszystkie tekturki pokolorowałam znów tuszami distress.


And finally canvas which I made for my studio. You can see our dogs Caspi and Endy. It big canvas 23x33cm and I used many chipboards.
A na koniec płótno które zrobiłam do mojego studio. Możecie na nim zobaczyć moje dwa psy, Caspi i Endy. Jest to duże płótno 23*33 cm i użyłam tutaj wielu tekturek. I wish you nice day, życzę miłego dnia
Katka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz