niedziela, 2 sierpnia 2015

Wyzwanie/Challenge #25

 Witamy, Hello


Bardzo Wam dziękujemy za tak liczne zgłoszenie prac na nasze ostatnie wyzwanie.
Thank you very much for so many application works on our last challenge.

Tematem wyzwania w sierpniu jest Vintage tag z tekturką
The theme of the challenge in august are VINTAGE TAG WITH CHIPBOARD

 

Do wygrania bon 30zł do wykorzystania w i-kropkowym sklepie, zwycięzcę wybierze nasz       Design  Team  


You can win 30 PLN to spend in our shop! Our Design Team will choose the winner!
Pokażemy Wam Wam kilka prac naszego DT   
We show you some of our DT work

Padoriaa


 Marta
 Katka

 Marina

 LubaDżoaśka
Zhanna


można zrobić i zgłosić jedną pracę! you can make and submit only one artwork!
praca ma być nowa, nigdzie wcześniej nie publikowana / your work has to be new and never published before - będzie nam miło jeśli użyjecie naszych tekturek, ale nie jest to konieczne; we will be glad if you use our chipboard, but this is not necessary
 -
opublikować swoją pracę na swoim blogu, zamieścić banerek i link zwrotny do naszego posta z wyzwaniem i dodać pracę za pomocą inlinkz; publish your work on your blog, add a challenge banner (from above) and a link to this challenge post, then add your work in inlinkz
  -
na wasze prace czekamy do 31.08, czyli do końca tego miesiąca! we are waiting for your works until 31.08, so till the end of this month! 


Tutaj dodajemy pracę/Link here:


 

1 komentarz: