piątek, 19 czerwca 2015

layouts by Marina Gridasova


Hello everyone! it's Marina here today with 2 layouts - one mixed media and another one is without paints, only papers and chipboards ))) so here is the first one with lots of different mediums, masks, stamps and paints.

Witam Wszystkich ! Dziś z tej strony Marina, mam dla Was 2 layouty - jeden mix mediowy a drugi jest zrobiony tylko z papierów i tekturek. Pierwszy  z nich jest z masą różnych mediów, maskami,  stemplami oraz farbami.

 details:

and the second one, bright and simple. background paper were too bright and active, so I cut triangles from another paper and made an geometric pattern.
Kolejny jest bardzo prosty. Tło papieru było zbyt jasne i "aktywne", więc wycięłam trójkąty z innego papieru i złożyłam geometryczny wzór.
 details:here is chipboards that I've used,
tutaj są tekturki, których użyłam:

Gwiazdki z nieba - gwiazdkii średnie 20szt 
Podróże - aparaty - mini
Wielkanoc - gałązki 
LBP - ramka mała - 2szt. 
Retro - klisza foto taśma - małe 2 szt.  
Drobne elementy - trójkąciki w arkuszu

hope you like my layouts and thank you so much for stopping by!
Mam nadzieję, że podobały sie Wam moje layouty i dziękuję bardzo za odwiedziny!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz