poniedziałek, 15 czerwca 2015

Stretch your chipboard! by Katka

Hello, Witam

Maybe you know sentence Stretch your stamps! it means that you should create different projects with just one or 2 stamps. And what about try to Stretch your chipboards? So today I have for you many cards with just one chipboard set. And because it can be easy when you take for example butterflies or some filigree, I decided to take something different and make mainly masculine cards.

Może znacie sentencje: Wyciągnij swoje znaczki! oznacza to, że należy tworzyć różne projekty, z zaledwie jednym lub dwoma znaczkami. A co znaczy  z :wyciągnij tekturki? Więc dzisiaj mam dla Was wiele kart z jednego zestawu tekturek. A ponieważ to może być łatwe, jeśli wziąć na przykład motyle lub jakiegoś filigrany, postanowiłam wziąć coś innego i robić głównie męskie karty.


All my cards are made with light mixed media background. At this first one I used papers from UHK Gallery. Chipboards on all my cards are coloured with Distress ink.
Wszystkie  moje kartki mają delikatne mix mediowe tła. Na pierwszej użyłam papieru UHK Gallery. Wszystkie tekturki na moich kartkach pokolorowałam Distressem.


Here I used very old stamp set from Docrafts. 
Tutaj użyłam bardzo starego stempla z Docrafts


Hot Air balloon is from La Blanche and paper is from 7 dots studio.
Balon pochodzi z  La Blanche oraz papier z 7dots studio


Another masculine card with gear chipboard.
 Inna kartka z tekturkami


And finally I also used gears to my card with Gorjuss. I looks really interesting when you mix roses and Gorjuss with technical background. Paper is 7 dots studio. 
I w końcu użyłam do mojej kartki Gorjuss. I wygląda naprawdę ciekawe, jeśli zmiksujesz róż i Gorjuss z tłem technicznym. Papier jest 7 dots studio.


Now it is your turn. Try make some project with one or two different chipboards. Share your photo with us on our Facebook page. We are looking forward to see your amazing projects.
Teraz twoja kolej. Spróbuj zrobić jakiś projekt z jedną lub dwoma różnymi tekturkami. Podziel się swoją fotografią z nami na naszej stronie na Facebooku. Ucieszymy się, jeśli zobaczymy Twoje niesamowite projekty.

Have a nice day, Miłego dnia
Katka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz