wtorek, 2 czerwca 2015

Wyzwanie #23, Challenge

Witamy, Hello


Bardzo Wam dziękujemy za tak liczne zgłoszenie prac na nasze ostatnie wyzwanie. Wybór będzie bardzo trudny bo prace są piękne, więc dajcie nam na ogłoszenie wyników kilka dni.
Thank you very much for so many application works on our last challenge. The choice will be very difficult because the works are beautiful, so give us the announcement of results a few days.

Tematem wyzwania w czerwcu są PODRÓŻE - czyli wszystko związane z tym tematem
The theme of the challenge in June are TRAVEL - that is, everything related to this topic
Do wygrania bon 30zł do wykorzystania w i-kropkowym sklepie, zwycięzcę wybierze nasz      

Design  Team  

You can win 30 PLN to spend in our shop! Our Design Team will choose the winner!

  
Pokażemy Wam Wam kilka prac naszego DT   
We show you some of our DT work Padoriaa
 Veronika


 Marina


 Katka


Marta


można zrobić i zgłosić jedną pracę! you can make and submit only one artwork!
praca ma być nowa, nigdzie wcześniej nie publikowana / your work has to be new and never published before - będzie nam miło jeśli użyjecie naszych tekturek, ale nie jest to konieczne; we will be glad if you use our chipboard, but this is not necessary
 -
opublikować swoją pracę na swoim blogu, zamieścić banerek i link zwrotny do naszego posta z wyzwaniem i dodać pracę za pomocą inlinkz; publish your work on your blog, add a challenge banner (from above) and a link to this challenge post, then add your work in inlinkz
  -
na wasze prace czekamy do 30.06, czyli do końca tego miesiąca! we are waiting for your works until 30.06, so till the end of this month! 


Tutaj dodajemy pracę/Link here:1 komentarz: